Praktijkvoorwaarden

Behandeling volgens afspraak, de praktijk is goed per telefoon of e-mail bereikbaar. Het telefonisch spreekuur is dagelijks tussen 12.30 en 13.00u.

Betaling geschiedt middels pin of contante betaling. Ook behandelingen die in aanmerking komen voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar, betaalt u eerst aan mij. De factuur kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen.

Wijzigen afspraak

Afspraak tenminste 24 uur van tevoren annuleren.

Afspraken die niet zijn nagekomen of binnen 24 uur zijn afgebeld worden in rekening gebracht

Verwijzing en vergoeding

Vanaf 2011 is directe toegang voor de patient tot de huidtherapeut mogelijk, wat inhoudt dat er geen verwijzing van arts of specialist meer nodig is. Wanneer een patient zich zonder verwijzing wendt tot de huidtherapeut, zal de algemene anamnese uitgebreid moeten worden met een screeningsonderzoek betreffende huidaandoeningen. Indien nodig, zal de patient verwezen worden naar de huisarts.