Huidtherapie

Huidtherapie is een paramedisch beroep binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Een huidtherapeut behandelt patiënten met een zieke of beschadigde huid. Sinds 2011 zijn wij direct toegankelijk! Voor sommige vergoedingen is verwijzing van huisarts of specialist nodig. Het doel van de behandeling van een huidtherapeut is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening.

Huidtherapie is een relatief jong beroep, het bestaat ongeveer 30 jaar. Huidtherapie heeft inmiddels een niet meer weg te denken plaats binnen de gezondheidszorg. Er zijn ongeveer 250 huidtherapeuten werkzaam in Nederland. Een huidtherapeut kan een praktijk aan huis hebben of werkzaam zijn in een groepspraktijk, een gezondheidscentrum of een ziekenhuis.

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Huidtherapeuten hebben de Hbo-opleiding Huidtherapie gevolgd. De Nederlands Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is de beroepsorganisatie. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is vertegenwoordigt in de Stichting Kwaliteitsregister paramedici. Bovendien is de NVH aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP).

Wet BIG

Huidtherapie is geregistreerd in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, (BIG artikel 34). Deze wet geeft regels voor de zorgverlening en beoogt kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en patiëntenbescherming.

Vergoeding

Behandeling van een zieke of beschadigde huid is het specialisme van de huidtherapeut. De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen. Ze zijn afhankelijk van de soort behandeling en de soort verzekering. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen welke rechten op vergoeding u hebt.

Intake

Stap voor stap naar een betere huid

Ongeacht uw specifieke huidprobleem bestaat de aanpak van de huidtherapeut uit een aantal stappen waarbij u nauw wordt betrokken.

Onderzoek

U begint met een persoonlijk gesprek waarin uw klachten en verwachtingen naar voren komen. Samen met de gegevens van de verwijzende arts vormt uw informatie de basis voor het onderzoek van de huidtherapeut. Huidtherapie Amersfoort is ook toegankelijk zonder verwijzing. Neemt u een geldig ID mee naar het intake gesprek.

Behandelplan

De huidtherapeut maakt in nauw overleg met u een behandelplan. De resultaten van het onderzoek zijn daarbij richtinggevend. Soms is het ook nodig de verwijzende arts te betrekken.

Behandelingen

Na de vaststelling van het behandelplan volgen de behandelingen. De huidtherapeut beschikt over verschillende technieken en vaardigheden voor onder meer:

  • Acnetherapie
  • Camouflage
  • Littekenbehandeling
  • Oedeemtherapie

Aanvullende adviezen

Tijdens en na de behandelingen geeft de huidtherapeut adviezen. Ze zijn bedoeld ter ondersteuning van de behandeling of ter voorkoming van herhaling van de klacht.

Evaluatie

Voor een succesvolle behandeling is uw motivatie onmisbaar.

Gedurende de gehele behandelperiode kijkt u samen met de huidtherapeut naar de resultaten om vast te stellen of de behandelingen het beoogde doel hebben.

Kosten

Het tarief voor het intake gesprek kost € 35,00. Indien u besluit door ons behandeld te worden, is het intake gratis.